top of page

IETEIKUMI DIABĒTA PACIENTIEM, SĀKOT SKOLAS GAITAS


Mugursomas un apģērba iegāde, obligātās lasāmvielas pabeigšana, burtnīcu apvākošana: vecākiem, kuru bērniem ir diabēts, un pašiem bērniem ir tipiski priekšdarbi pirms 1. septembra. Un tas ir tikai pats sākums! Tikšanās ar bērna ārstu un skolas medicīnas māsu būtu jābūt obligātiem uzdevumiem, taču ir vēl virkne pasākumu, kuri pastiprinās Jūsu bērna drošību mācību laikā.

Pārliecinieties par atjaunināta diabēta aprūpes un ārstēšanas plāna esamību

Kopā ar diabēta aprūpes sniedzēju izveidojiet plānu, kas aprakstīs Jūsu bērna diabēta ārstēšanas plānu skolas laikā. “Kādas ir hipoglikēmijas pazīmes Jūsu bērnam?”, “Kādas uzkodas viņš lieto, lai to novērstu?”, “Vai bērns pats sev var veikt injekcijas?” šādiem un līdzīgiem jautājumiem būtu jābūt iekļautiem plānā. Ar skolas medmāsu izskatiet šo plānu un izrunājiet, kā tas tiks realizēts dzīvē.

Sastādiet “112” plānu

Šis plāns, balstoties uz diabēta aprūpes plānu, paskaidro skolas specifiskos pienākumus. Šādi plāni tiek veidoti ar mērķi aizsargāt Jūsu bērna tiesības ar attiecīgiem  likumiem. Viens no aspektiem, kas tajā tiek atrunāts, ir ‒ kam no skolas personāla būtu jābūt apmācītam sniegt ar diabētu saistītu aprūpi Jūsu bērnam brīdī, kad nav pieejama medmāsa. Svarīgi zināt, ka jaunākiem vai nesen ar diabētu wdiagnosticētiem bērniem būs nepieciešama lielāka uzmanība un vairāk palīdzības pieredzes trūkuma dēļ.

Glikozes kastīte

Pārliecinieties, ka Jūsu bērnam skolā ir pieejama “glikozes kastīte” jeb kaste, kurā pieejamas dažādas uzkodas cukura līmeņa paaugstināšanai, piemēram, sula vai saldumi. Kastes saturā būtu jābūt atrodamam arī glikagonam. Šādai kastei būtu jāatrodas Jūsu bērna somā, kā arī klases telpā, medmāsas kabinetā un citās vietās, kuras minētas Jūsu plānā.

Celiet sava bērna pašpārliecinātību

Iemācot bērnam būt patstāvīgākam mājās, viņa pašapziņa celsies un viņš būs gatavs parūpēties par sevi pats arī ārpus tās. To Jūs varat panākt, piemēram, iemācot bērnam pašam pārbaudīt cukura līmeni asinīs. Būtiski ir arī ieklausīties Jūsu bērna raizēs un pārliecināt viņu, ka mācību laikā viņš atradīsies drošās rokās, stāstot, ka skolas personāls ir informēts un zina, kā rīkoties katrā situācijā.

Sveicam ar jaunā mācību gada sākšanos, vēlot stipru veselību un izturību kā vecākiem, tā bērniem!

Comments


bottom of page