top of page
54736.jpg

Kontaktinformācija

Adrese: Deglava iela 122-75, Rīga, LV-1082
Tālr.: 29405660

Epasts: latv.diab.feder@gmail.com

Saziņas laiks trešdienās no plkst 11:00 - 14:00

Rekvizīti

Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"

VRN 40008030126

Jur. Adrese: Deglava iela 122-75, Rīga, LV-1082

AS SEB banka

Swift kods: UNLALV2X

Konts: LV47UNLA0002006469985

bottom of page