top of page

DIABĒTS SKOLAS GAITĀS


Skolas vecuma bērni (arī bērni ar diabētu) skolā pavada apmēram pusi no nomoda stundām. Tā kā jebkuram bērnam tā ir pietiekami liela slodze, skolēniem ar diabētu ir jābūt vēl piesardzīgākiem un jāsaudzē sevi. Lai varētu kontrolēt sevi un pārvaldīt savu diabētu, noteikti ļoti lietderīgi būtu izveidot rakstisku plānu, lai skolēns varētu pilnvērtīgi izmantot skolas piedāvātās iespējas un kontrolēt diabētu.

Šādam plānam jābūt individualizētam, un tam jāaptver bērna ikdienas diabēta aprūpe, kā arī jāsniedz instrukcijas, kā rīkoties problēmu gadījumā, ārkārtas situācijās un citās neparastās situācijās, kas var rasties dienas laikā. Noteikti vēlams plāna kopijas glabāt arī skolā, kur skolotāji un citi skolas darbinieki, piemēram, medmāsa, var tam viegli piekļūt.

Ir pieejami dažādi plānu veidi, kas ļaus jums un jūsu bērnam pieredzēt drošāku un sakārtotāku skolas ikdienu. Turpinājumā uzskaitīsim dažus no tiem:

Diabēta medicīnas pārvaldības plāns (Diabetes Medical Management Plan), ko izstrādājusi Amerikas Diabēta asociācija un Nacionālā diabēta izglītības programma ir viens no veidiem, kā veiksmīgi pārvaldīt jūsu bērna diabēta vajadzības skolā. Tas sniedz norādījumus, kā pārvaldīt bērna diabētu, kā arī sniedz norādes ārkārtas situāciju novēršanai. Daudzos gadījumos šāda plāna izveidošana un apspriešana ar skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem ir pietiekama, lai pārliecinātos, ka skolas laikā bērnam tiek nodrošināts viss nepieciešamais, kas saistītas ar diabētu.

Diabēta medicīnas pārvaldības plāna ieviešana: ja vēlaties sava bērna skolas ikdienu balstīt uz šāda plāna pamata, aprunājieties ar pacienta veselības aprūpes komandu, kā arī iesaistiet pašu bērnu plāna izstrādes procesā, ja viņš / viņa ir pietiekami vecs. Kad plāns ir izstrādāts, tā izpildi būtu jāpārrunā ar skolas darbiniekiem. Pārvaldības plāns ir  jāpārskata un jāatjaunina pirms katra mācību gada, ja ir mainījies jūsu bērna ārstēšanas plāns vai ir izmaiņas skolas grafikā.

Tomēr, ja jūtat, ka šis plāns nedarbojas pilnvērtīgi un diabēts netiek pienācīgi aprūpēts, vai ja bērns tiek diskriminēts diabēta dēļ (piemēram, vingrošanas skolotājs regulāri aizliedz piedalīties sporta aktivitātēs, baidoties no tā, ka attīstīsies hipoglikēmija), jūs varat lūgt izstrādāt 504 plānu.

504 plāns palīdz nodrošināt bērna īpašo vajadzību apmierināšanu, kas var ietvert pagarinātu laiku pārbaudes darbu veikšanai, priekšrocības sēdvietas izvēlē, īsus pārtraukumus utt. 504 plāns strādā kā vienošanās starp skolēnu / studentu un skolas komandu, kurā ir direktors, skolotāji un citi skolas darbinieki, ka skolēnam būs pilnīga pieeja visām skolēniem piedāvātajām aktivitātēm un viņa medicīniskās vajadzības tiks apmierinātas.

504 plānā bieži vien tiek ietverti šādi noteikumi:

  • Skolas darbinieki ir apmācīti, kā pārbaudīt glikozes līmeni asinīs un ievadīt insulīnu un glikagonu.

  • Skolas darbinieki ir apmācīti atpazīt augstu un zemu glikozes līmeni asinīs un atbilstoši reaģēt.

  • Spējīgiem studentiem ir atļauts patstāvīgi sevi aprūpēt jebkurā vietā un laikā, ņemot līdzi nepieciešamos instrumentus.

  • Lai paaugstinātu drošību un samazinātu nokavēto stundu skaitu, nepieciešamā palīdzība tiek sniegts arī klasē.

  • Dalība visos sporta, ārpus stundu pasākumos un ekskursijās, nodrošinot nepieciešamo palīdzību diabēta aprūpē un / vai uzraudzībā.

  • u.c.

Individuālais izglītības plāns (kura pamatā ir Diabēta medicīnas pārvaldības plāns) var būt nepieciešams, ja diabēta slimniekam ir īpašas izglītības vajadzības. Lai izveidotu Individuālo izglītības plānu, bērnam jābūt tādam traucējumam, kas ietekmē viņa akadēmisko sniegumu. Piemēram, bērns, kuram diabēta komplikāciju dēļ ir nācies izlaist daudz skolas dienu un ir slikti mācību rezultāti, var pretendēt uz Individuālo izglītības plānu. Ja vecāki nav apmierināti ar plāna izpildi vai ja tas vairs neatspoguļo studenta vajadzības, viņi jebkurā laikā var sākt plāna pielāgošanu. 

Šie plāni ir balstīti uz bērna (diabēta pacienta) pilnvērtīgu integrāciju skolā. Tas sevī ietver ne tikai plāna izveidi no ārsta un vecāku puses, bet arī atbalstu no skolas darbiniekiem, kam jābūt informētiem, zinošiem un pretimnākošiem, lai veicinātu bērna integrāciju. Ik viens ir pelnījis līdzvērtīgas iespējas, tāpēc nevajag diabēta kontroli atstāt tikai bērna rokās, bet gan  sniegt viņam iespēju gūt arī atbalstu no skolas darbinieku puses, kas viņa ikdienu atvieglotu un piemērotu viņa vajadzībām, ļaujot daudz vieglāk uztvert arī pašu diagnozi!

Comments


bottom of page