top of page

VAI VARU KĻŪT PAR MĀMIŅU?


Sievietes dzīvē gaidīta grūtniecība un bērniņa nākšana pasaule ir brīnišķīgi notikumi. Taču vēl pirms 15-20 gadiem sievietēm ar cukura diabētu reti bija savi bērni. Grūtnieciba bija saistīta ar ievērojamu risku pasliktināt savu veselību un nepārvaramām grūtībām grūtniecību turpināt spontānu abortu, priekšlaicīgu dzemdību, cukura diabēta dekompensācijas un citu komplikāciju dēļ. Apdraudēta bija arī bērna veselība un dzīvība, jo viņam varēja būt nopietni veselības traucējumi: iedzimtas anomālijas un dažādas jaundzimušo komplikācijas, piem., respiratora disstresa sindroms, jaundzimušā hipoglikēmija u.c. Šo iemeslu dēļ sievietēm ar cukura diabētu grūtniecību bieži pat aizliedza.

Taču pēdējo gadu laikā atklājumi cukura diabēta jomā, tā ārstēšanas un kontroles iespēju uzlaboša- na tagad dod iespēju arī sievietēm ar diabētu droši plānot grūtniecību un kļūt par māmiņām, neriskējot ar savas vai bērna veselības pasliktināšanos. Laba cukura diabēta metabolā kontrole (to precizē pēc glikozēta hemoglobina HbA1c skaitļa) pirms grūtniecības iestāšanās un visu grūtniecības laiku, cukura diabēta vēlīno komplikāciju precizēšana un stabilizēšana pirms grūtniecības, rūpīga un regulāra topošās māmiņas novērošana - tas ir pamats, lai grūtniecība noritētu sekmīgi, piedzimtu vesels un skaists bērns, nepasliktinātos jaunās māmiņas veselība

Ļoti svarīga ir laba diabēta kontrole tieši pirmajās grūtniecības nedēļās, jo šajā laikā veidojas augļa orgānu sistēmu aizmetņi, un traucējumi var būt par iemeslu iedzimtām kaitēm. Tieši paaugstinātais cukura līmenis asinis nelabvēlīgi ietekmē augļa attīstību. Nereti gadās, ka sieviete šajā laikā vēl pat nenojauš par grūtniecību. Tāpēc galvenais priekšnoteikums ir grūtniecības plānošana, lai tad, kad sieviete paliek stāvokli, ari cukura diabēta kontrole būtu laba.

Tomēr, satiekoties ar cukura diabēta pacientiem dažādos pasākumos, bieži uzdotie jautājumi vēl liecina par neziņu un šaubām. Uz dažiem no tiem sniegsim atbildes jau šajā raksta.

VAI MANAM BĒRNAM ARĪ BŪS CUKURA DIABĒTS?

Varbūtība ir neliela. Ar cukura diabētu nepiedzimst, ar to saslimst. Nav zināmi gadījumi, ka jaundzimušam būtu cukura diabēts. Varbūtība, ka jūsu bērns dzīves laika saslims ar 1. tipa cukura diabētu, ir gandriz tāda pati kā sievietei bez diabèta.

VAI MANAM BERNĀM NEBŪS IEDZIMTI ATTĪTĪBAS TRAUCĒJUMI?

Nē, ja grūtniecība tiks plānota un iestāsies tad, kad (glikohemoglobina) HbA1c skaitlis ir 6,5%. Šajā gadījumā varbūtība ir tāda pati, kā sievietei bez diabēta. Tāpāc svarīgi ir grūtniecību plānot, bet, kamer HbA1c skaitlis vēl nav pieņemams, būtu nepieciešams izvēlēties drošu kontracepciju.

VAI GRŪTNIECĪBAS LAIKĀ DIABĒTU KONTROLĒT BŪS GRŪTĀK?

Turpinot intensificētu insulīna ievadīšanu, uztura plānošanu un regulāru paškontroli, saglabāt labu diabēta kontroli nebūs grūti. Būs nepieciešama katru dienu 4-6 reizes noteikt cukura līmeni asinīs, bet vislabāk izmantot nepartrauktās glikozes monitoringa sistēmu labākai diabēta kompensēšanai, kā piemēram, Dexcom. Biežāk būs jāapmeklē ārsti ginekologs un endokrinologs, lai sekotu līdzi gan diabēta kontrolei, gan grūtniecības gaitai un augļa attīstībai.

VAI DZEMDĪBAS BŪS NORMĀLAS?

Laba cukura diabēta kontrole grūtniecības laikā ļauj cerēt, ka dzemdības būs normālas. Palielināts risks nav ne mātei, ne bērnam. Tomēr var gadīties (piemēram, mātes veselības dēļ vai, ja ir liels auglis, kas apgrūtinātu dzemdību norisi), ka būs nepieciešams ķeizargrieziens.

Tapēc dzemdību nodaļa vēlams iestāties dažas dienas pirms paredzama dzemdību laika.

VAI VAREŠU BĒRNIŅU BAROT AR KRŪTI?

Jā, gluži kā katra vesela jaunā māmiņa.

KAS NOTIKS AR DIABETA VĒLĪNĀM KOMPLIKĀCIJĀM?

Grūtniecība cukura diabēta vēlinās komplikācijas neizraisa. Laba cukura diabēta kontrole grutniecības laikā parasti neizraisa arī jau esošo komplikāciju pasliktināšanos, tomēr iesakām aptuveni trīs mēnešus pēc bērniņa nākšanas pasaulē pārliecināties par to. Protams, diabēta kontrolēšana - paškontrole, uztura plānošana turpinās arī pēc dzemdībām.

Materiāli un metodes: tika veikts retrospektīvs pētījums, intervējot 34 pacientes ar 1.tipa CD, kurām grūtniecība bijusi laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam un kuras dzemdējušas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā.

Nozīmīgākie rezultāti: sievietēm, kurām informācija par 1.tipa CD un grūtniecību ir bijusi pietiekama, diabēta apmācības notikušas vidēji 2,74 reizes, salīdzinot ar pacientēm, kurām informācija nav bijusi pietiekama – 1,27 reizes, p=0,004. Analizējot HbA1c pirms grūtniecības atkarībā no CD apmācības reizēm, novēro negatīvu vidēju korelāciju – jo biežāk noritējusi apmācība, jo mazāks HbA1c pirms grūtniecības iestāšanās, pēc Spearman`s rho (r=–0,537, p=0,001). Sievietēm, kas neplānoja grūtniecību, vidējais HbA1c pirms grūtniecības bija 8,21%, savukārt sievietēm, kuras plānoja grūtniecību, vidējais HbA1c 7,34%, p>0,05. Pacientēm, kurām bija kāda no akūtām infekciju slimībām grūtniecības laikā, HbA1c vidēji bija 8,46%, bet grūtniecēm, kurām nebija, – 7,17% pirms grūtniecības, p=0,019. Pozitīvu vidēju korelāciju vēroja starp svaru pirms grūtniecības un HbA1c pirms grūtniecības, pēc Pearson`s korelācijas r=0,493; p=0,003. Sievietēm, kurām novēroja hipertensiju grūtniecības laikā, svars pirms grūtniecības vidēji bija 70,6 kg, salīdzinot ar sievietēm, kurām tās nebija, –61,3 kg, p=0,006. Pacientēm, kuru jaundzimušajiem bija hipoglikēmija, svars grūtniecības laikā vidēji pieauga par 20,38 kg, taču pacientēm, kuru bērniem tās nebija, svars pieauga par 14,23 kg, p=0,02. Secinājumi: sievietēm, kurām informācija par 1.tipa CD un grūtniecību ir bijusi pietiekama, diabēta apmācība notikusi biežāk. Rezultāti pierāda, ka apmācības biežums korelē ar zemāku HbA1c pirms grūtniecības iestāšanās. Neplānotas grūtniecības gadījumos vidējais HbA1c ir augstāks, salīdzinot ar plānotu grūtniecību. Palielināts HbA1c līmenis, grūtniecībai iestājoties, palielina akūtu infekciju iespējamību grūtniecības laikā. Paaugstināts ķermeņa svars pirms grūtniecības pozitīvi korelē ar HbA1c, hipertensiju, jaundzimušo hipoglikēmiju.

Comments


bottom of page