top of page

SADARBĪBAS VEICINĀŠANA STARPTAUTISKOS NVO TĪKLOS


Lai veicinātu LDF un biedru dalību starptautiskos NVO tīklos, dalītos pieredzē un dibinātu kontaktus, projekta ietvaros biedrību pārstāvjiem paredzēts piedalīties diabēta organizāciju pasākumos.

No 2015. gada 14. līdz 18. septembrim Eiropas Diabēta Izpētes asociācijas (EASD) 51. kongresa Diabēta organizāciju ciematiņā (Patient Village) Stokholmā projekta ietvaros piedalījās pārstāvji no Dobeles un Rīgas Diabēta biedrībām.

Comments


bottom of page