top of page

SĀKTA PROJEKTA ĪSTENOŠANA


Latvijas Diabēta federācija uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīta projekta “Kopā radīt iespējas” , projekta Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/025,  īstenošanu.

Programma „NVO fonds” finansēta no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Projekts “Kopā radīt iespējas” tiek īstenots ar mērķi stiprināt diabēta biedrību sadarbību Latvijā un Baltijas valstīs, veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā, uzlabot personu ar diabētu dzīves kvalitāti un iekļaušanos sabiedrībā.  

Projekta ietvaros tiks īstenoti informatīvi pasākumi, lai stiprinātu un veicinātu diabēta biedrību savstarpējās sadarbības aktivitāti, lai veicinātu sabiedrības izpratni par diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām, sekmētu diabēta apmācību, dodot prasmi un iespēju cilvēkiem ar diabētu saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un veicinātu ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā. Informatīvie pasākumi paredzēti jūlijā Limbažos un augustā Rēzeknē. Uz pasākumiem aicināti diabēta biedrību biedri, citu NVO pārstāvji , kā arī iespēja piedalīties jebkuram interesentam. Semināros, kas noritēs  ar aicinājumu “Kā neļaut diabētam sevi kontrolēt” būs iespējams noklausīties lekcijas par jaunumiem diabēta aprūpē ar zinošu diabēta un uztura speciālistu ieteikumiem, kā arī nevalstisko organizāciju darbība jomā izpratnei par politikas veidošanas tiesiskiem aspektiem, lielākai iesaistei un līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.  Sekojat informācijai federācijas sociālos mēdijos un mājas lapā , lai uzzinātu semināru norises precīzākus laikus. 

               Projekta ietvaros oktobrī tiks īstenota Baltijas valstu diabēta organizāciju konference, kurā tiks aicināti diabēta organizāciju pārstāvji un eksperti no  Lietuvas, Igaunijas, Starptautiskās Diabēta federācijas un Latvijas Diabēta organizācijām. Konferences mērķis ir Baltijas valstu diabēta organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa personu ar diabētu aprūpes problēmu risināšanā ar labas prakses piemēriem, t.sk. bērnu un jauniešu ar diabētu organizāciju pieredzes apmaiņu. Konferencē aicināti piedalīties arī īpašie viesi no Starptautiskās Diabēta federācijas.

Vairāk informācijas par projekta “Kopā radīt iespējas” aktuālām  aktivitātēm būs pieejama tīmekļa vietnē www.diabets.lv, kā arī federācijas sociālos medijos Facebook.com un Draugiem.lv. Sekojat informācijai !留言


bottom of page