top of page

PROJEKTS “LDF SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA” ĪSTENOTS!


Latvijas Diabēta federācija partnerībā ar Norvēģijas Diabēta asociāciju no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim īstenojusi EEZ Finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētu projektu “LDF sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” un attīstījusi  inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar cukura diabētu – bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, t.sk. personām ar invaliditāti, īstenojusi atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu aktivizēšanu, informēšanu un izglītošanu, uzlabojusi šo grupu dzīves kvalitāti un veicinājusi sociālo integrāciju.

Projekta ietvaros ieviesta sociālās rehabilitācijas programma, kuras ietvaros 1192 mērķa grupas personas saņēmušas sociālā darbinieka un veselības aprūpes speciālistu, t.sk. uztura speciālistu un psihologa individuālas konsultācijas, 1083 personas piedalījušās izglītojošos atbalsta pasākumos, izveidotas atbalsta grupas 15 ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar diabētu, t.sk.ar invaliditāti, 76 personas piedalījušās 4 sociāļo un darba prasmju attīstības darbnīcas – pa 2 pieaugušām mērķa grupas personām un bērniem un jauniešiem, t.sk. ar invaliditāti, pensijas un pirms pensijas vecumā.  

Īstenoti inovatīvi sociāli pakalpojumi – psihologa konsultācijas klienta dzīves vietā personām ar invaliditāti un pārvietošanās grūtībām. 28 personas  ar invaliditāti un pārvietošanās grūtībām saņēmušas 105 konsultācijas savā dzīves vietā. Organizācijas mājas lapā www.diabets.lv pieejams inovatīvs e-pakalpojums “Digitāla diabēta dienasgrāmata”, kas palīdzēs pacientiem ar diabētu labāk kontrolēt savu slimību ikdienā.

Īstenota 25 LDF biedru, aktīvistu un 10 brīvprātīgo izglītošana lēmumu pieņemšanas procesā, izveidota darba grupa 3 personu sastāvā interešu aizstāvībai un veicināta organizācijas dalība starptautiskos NVO sadarbību tīklos un pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas un Slovēnijas diabēta asociācijām.

Projekta aktivitātes īstenotas nacionālā līmenī – visos Latvijas plānošanas reģionos, t.sk. Latgales plānošanas reģionā.

Comments


bottom of page