top of page

NEPALIEC MALĀ - PIEDALIES APTAUJĀ


Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība veic bērnu un jauniešu vecumā no 0 – 25 gadiem vecāku anketēšanu visā Latvijā. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot aktuālākās problēmas 1.tipa diabēta aprūpē bērniem un jauniešiem Latvijā.

Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu sarunām ar valsts politikas veidotājiem un īstenotājiem, lai nodrošinātu 1.tipa diabēta bērniem un jauniešiem vajadzībās balstītus pakalpojumus veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un izglītības jomās. Jo tikai sniedzot argumentētus priekšlikumus, mēs tiksim sadzirdēti.

Biedrība aicina visus vecākus būt aktīviem un piedalīties aptaujā aizpildot anketu:

Aptauja tiek organizēta no šī gada 1.septembra līdz 20.decembrim.

Nepaliec malā un palīdzi mums tapt sadzirdētiem!

Comentários


bottom of page