top of page

LDF BIEDRU, AKTĪVISTU UN BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS


Apmācību cikls ar mērķi stiprināt federācijas biedru savstarpējo sadarbību, zināšanas par  līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, palielināt biedru kapacitāti. 

Apmācības nodrošināja Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) tās direktores R. Pīpiķes personā. 

  • 2015. gada 24. janvārī viesnīcas AVALON konferenču zālē diabēta biedrību vadītāji un aktīvisti pulcējās uz informatīvu semināru, lai vairāk uzzinātu par Latvijas Diabēta federācijas projekta “Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" aktivitātēm un to, kā tajās iesaistīties.

  • 2016. gada 16. janvārī Rīgā, viesnīcas AVALON konferenču zālē notika otrais apmācību seminārs diabēta biedrību vadītājiem, aktīvistiem un brīvprātīgajiem.

  • 2016. gada 16. janvārī Rīgā, viesnīcas AVALON konferenču zālē sākās brīvprātīgo apmācību 3 semināru kurss. Pirmajā seminārā brīvprātīgie iepazinās ar brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Semināru vadīja Dr.iur. Kitija Bite.Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page