top of page

LATVIJAS DIABĒTA FEDERĀCIJA


Federācija

Latvijas Diabēta federācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas rajonu un pilsētu pastāvīgās diabēta biedrības. Tā dibināta 1997. gada 7. jūnijā.

Federācijas augstākais lēmējorgāns ir kongress, ko sasauc reizi 4 gados. Kongress izvēl prezidentu, viceprezidentu un revizijas komisiju un apstiprina Padomi. 

Padomē darbojas katras diabēta biedrības deliģēti 2 pārstāvji. Padome no saviem pārstāvjiem izvēl Prezidiju 7-9 cilvēku sastāvā un apvienības sekretāri. Padomes sanāksmes notiek 2 reizes gadā. 

Prezidijs nodrošina apvienības darbību starp kongresiem un sekmē kongresa rezolūciju izpildi. Prezidijs sapulcējas reizi 2 mēnešos. Latvijas Diabēta apvienības aktīvisti 

FinansesLatvijas Diabēta federācija ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas savu mērķu īstenošanai piesaista līdzekļus ziedojuma veidā, projektu realizācijā iesaistot sadarbības partnerus.


Comments


bottom of page