top of page

7. APRĪLIS - PASAULES VESELĪBAS DIENA


Vēršot uzmanību uz diabēta problemātiku valstī un aicinot uz aktīvu rīcību, Pasaules Veselības dienas ietvaros, kas šogad norit ar devīzi “Veselība visiem” Latvijas Diabēta federācija nosūtīja Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai, Latvijas Valsts prezidenta kancelejai, Latvijas Republikas Ministru prezidentam un Latvijas Republikas Veselības ministrijai vēstuli. Vēstulē valsts augstākajām amatpersonām, norādīts uz hroniskās saslimšanas radīto ekonomisko slogu un aicinot uz diskusiju par steidzami nepieciešamajiem uzlabojumiem. Biedrība uzsver, ka ieguldījumi diabēta profilakses pasākumos un diabēta ārstēšanā būtiski atmaksātos gan no sabiedrības veselības, gan nacionālā budžeta viedokļa - ja nesekos rīcība valstiskā līmenī, laikā līdz 2040. gadam cukura diabēta pacientu skaits Latvijā dubultosies.  Atzīmējot Pasaules veselības dienu, kas šogad norit ar devīzi “Veselība visiem” organizācija nosūtījusi

“Diabēta radītais slogs uz valsts ekonomiku un iedzīvotājiem pašlaik lielāks nekā jebkad agrāk,” vēstulē atzīmē organizācijas. Pēc Starptautiskās Diabēta federācijas aplēsēm Latvijai cukura diabēta ārstēšanai jātērē vismaz 94 000 000 EUR.

Latvijā ar šo slimību ikdienā sadzīvo vairāk nekā 90 tūkstoši iedzīvotāju - 5.3%, un ik gadu tiek reģistrēti vairāki tūkstoši jaunu diabēta pacientu. Ja nekas netiks darīts valsts līmenī, tiek lēsts, ka 2045. gadā Latvijā saslimstība ar cukura diabētu sasniegs vismaz  7,6% pieaugušo iedzīvotāju.

“Cukura diabēts ir slimība, kuras gaitā izšķiroša loma ir pacienta pašaprūpes iemaņām. Tieši izpratne par savu slimību, motivācija ierastā dzīvesveida maiņai un prasmes pielāgot ārstēšanu mainīgās situācijās ir stūrakmeņi efektīvai slimības kontrolei un pacienta darbspēju saglabāšanai,” norāda LDF prezidente Indra Štelmane. Diabēta pacientus uztrauc cukura diabēta pacientu apmācības ierobežotā pieejamība un nepietiekošas diabēta ārstēšanas un kontroles iespējas.  Lai gan sākotnēji tās saistāmas ar nelielu izmaksu pieaugumu, ir pierādīta apmācības un ārstēšanas uzlabošanas  ekonomiskā efektivitāte, un tā var kalpot par ilgtspējīgu stratēģiju invaliditātes samazināšanai valstī.

コメント


bottom of page