top of page

2018. GADĀ TIKS ATJAUNOTA DIABĒTA PACIENTU APMĀCĪBA


Pasaules Diabēta dienas priekšvakarā saņemta iepriecinoša informācija par  diabēta pacientu apmācības atjaunošanu 2018. gadā.

Veselības ministrija informē, ka 2018. gada prioritātes veselības nozarē būs medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana un cilvēkresursu nodrošinājums. 2018. gada veselības nozares budžeta palielinājums par 194 miljoniem eiro (sasniedzot 1,014 miljardus eiro*) būs lielākais veselības nozares palielinājums pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Papildu pieejamais finansējums tiks ieguldīts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī ārstniecības personu atalgojuma konkurētspējas palielināšanai.

Papildu finansējums nākamajā gadā ļaus atvērt 11 diabēta apmācību kabinetus universitātes slimnīcās un reģionālajās slimnīcās, kā arī uzsākt jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēram, apmaksāt aknu transplantācijas operācijas pieaugušajiem (līdz šim valsts apmaksāja aknu transplantāciju tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam) un aortālā vārstuļa transkatetrālo implantāciju.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai paredzēts novirzīt papildu 28,6 miljonus eiro, tai skaitā ambulatorajai aprūpei – 12,6 miljonus eiro. Tādējādi tiks palielināts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms par 434,8 tūkstošiem un samazinātas gaidīšanas rindas uz pakalpojumu saņemšanu par 15% salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Plānots, ka tas ļaus samazināt ambulatoro izmeklējumu un terapijas gaidīšanas rindu garumu,  ambulatoro speciālistu pakalpojumu gaidīšanas rindu garumu, dienas stacionārā sniegto pakalpojumu gaidīšanas rindu un ambulatoro rehabilitācijas rindu garumu, salīdzinot ar 2017. gada sākumu.  Tāpat uzlabojumi gaidāmi infekciju slimību ārstēšanas jomā un Zāļu kompensācijas apjomā.  Savukārt Primārās veselības aprūpē paredzēts palielināt ģimenes ārstiem kapitācijas naudu, kā arī paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām.

 

*2017.gadā veselības nozares finansējums ir 820 miljoni eiro

bottom of page