Zvani uz bezmaksas informatīvo tālruni 
un uzzini vairāk par valsts garantēto veselības aprūpi!

8000 1234

Aktualitātes

Latvijas Diabēta Federācija

Federācija

Latvijas Diabēta federācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas rajonu un pilsētu pastāvīgās diabēta biedrības. Tā dibināta 1997. gada 7. jūnijā.

Federācijas augstākais lēmējorgāns ir kongress, ko sasauc reizi 4 gados. Kongress izvēl prezidentu, viceprezidentu un revizijas komisiju un apstiprina Padomi.
 

Padomē darbojas katras diabēta biedrības deliģēti 2 pārstāvji. Padome no saviem pārstāvjiem izvēl Prezidiju 7-9 cilvēku sastāvā un apvienības sekretāri. Padomes sanāksmes notiek 2 reizes gadā.
 

Prezidijs nodrošina apvienības darbību starp kongresiem un sekmē kongresa rezolūciju izpildi. Prezidijs sapulcējas reizi 2 mēnešos. Latvijas Diabēta apvienības aktīvisti
 

Finanses
Latvijas Diabēta federācija ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas savu mērķu īstenošanai piesaista līdzekļus ziedojuma veidā, projektu realizācijā iesaistot sadarbības partnerus.