Zvani uz bezmaksas informatīvo tālruni 
un uzzini vairāk par valsts garantēto veselības aprūpi!

8000 1234

Aktualitātes

Project “Development of LDF social rehabilitation services” successfully completed

Project “Development of LDF social rehabilitation services” successfully completed

Latvian Diabetes Federation has undertaken and successfully completed project “Development of LDF social rehabilitation services” in collaboration with the Norwegian Diabetes Association. This project was funded by governments of EEZ countries with support from EEZ Financial Mechanism and Latvia in framework of NGO Project measure and aimed to promote social inclusion and improve the quality of life for people at risk of social exclusion. To achieve this, a range of innovative social rehabilitation services have been developed for people with diabetes – children, adolescents ..

Lasīt vairāk!
Projekts “LDF sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenots!

Projekts “LDF sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenots!

Latvijas Diabēta federācija partnerībā ar Norvēģijas Diabēta asociāciju no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim īstenojusi EEZ Finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētu projektu “LDF sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” un attīstījusi  inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar cukura diabētu – bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, t.sk. personām ar invaliditāti, īstenojusi atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu aktivizēšanu, informēšanu un izglītošanu, uzlabojusi šo grupu dzīves kvalitāt..

Lasīt vairāk!
Sadarbības veicināšana starptautiskos NVO tīklos

Sadarbības veicināšana starptautiskos NVO tīklos

Lai veicinātu LDF un biedru dalību starptautiskos NVO tīklos, dalītos pieredzē un dibinātu kontaktus, projekta ietvaros biedrību pārstāvjiem paredzēts piedalīties diabēta organizāciju pasākumos. No 2015. gada 14. līdz 18. septembrim Eiropas Diabēta Izpētes asociācijas (EASD) 51. kongresa Diabēta organizāciju ciematiņā (Patient Village) Stokholmā projekta ietvaros piedalījās pārstāvji no Dobeles un Rīgas Diabēta biedrībām. galerijas modulis  

Lasīt vairāk!
LDF biedru, aktīvistu un brīvprātīgo apmācības

LDF biedru, aktīvistu un brīvprātīgo apmācības

Apmācību cikls ar mērķi stiprināt federācijas biedru savstarpējo sadarbību, zināšanas par  līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, palielināt biedru kapacitāti.  Apmācības nodrošināja Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) tās direktores R. Pīpiķes personā.  2015. gada 24. janvārī viesnīcas AVALON konferenču zālē diabēta biedrību vadītāji un aktīvisti pulcējās uz informatīvu semināru, lai vairāk uzzinātu par Latvijas Diabēta federācijas projekta “Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" aktivitātēm un t..

Lasīt vairāk!
Sadarbība ar projekta partneri – Norvēģijas Diabēta asociāciju

Sadarbība ar projekta partneri – Norvēģijas Diabēta asociāciju

Norvēģijas Diabēta asociācija dibināta 1948. gadā un ir viena no vecākajām diabēta organizācijām Eiropā. Daudzu gadu laikā uzkrājusi pozitīvu pieredzi biedrības darbā, risina personām ar diabētu aktuālus un būtiskus jautājumus un ieguvusi kompetenci, kas nodrošinājusi organizācijas lomu diabēta aprūpes uzlabošanā Norvēģijā.  Pieredzes apmaiņas seminārs ar Norvēģijas Diabēta asociāciju notika 2015. gada 21. februārī Hotel ASTOR RIGA konferenču zālē.  foto galerija 2016. gada aprīlī plānots otrais pieredzes apmaiņas seminārs Oslo, kur federācijas pārstāvj..

Lasīt vairāk!
Sociālo un darba prasmju attīstības darbnīcas

Sociālo un darba prasmju attīstības darbnīcas

2015. gada vasarā tika organizētas četras Sociālo un darba prasmju attīstības darbnīcas – divas bērniem un jauniešiem ar cukura diabētu projekta ietvaros organizēja Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrība un divas pieaugušajiem organizēja Tukuma reģionālā Diabēta biedrība un Ludzas Diabēta biedrība.   No 27. līdz 30. jūlijam Ludzas novada "Cirsmas ezerkrastā" (pieaugušajiem). No 1. līdz 9. augustam Ozolnieku novada "Ānes muižā" (bērniem). No 17. līdz 21. augustam Ozolnieku novada "Ānes muižā" (pieaugu&..

Lasīt vairāk!
Atbalsta grupas ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti

Atbalsta grupas ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti

Atbalsta grupu mērķis ir motivēt bērnu ar  diabētu vecākus aktīvi iesaistīties bērnu sociālās rehabilitācijas īstenošanā, stiprināt ģimenes un attīstīt to iekšējos resursus, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti ģimenēs, kurās aug bērns ar diabētu.  Pakalpojumu nodrošina “Baltijas Psihoterapijas institūts”, tā speciāliste psihoterapeite Dace Rolava.  Pieteikties atbalsta grupai Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrībā pa tālruni 294 849 09 vai rakstot e-pastu: bernudiab@elva1.lv. Atbalsta grupas: 2015. gadā 22.08., 16.09., 10...

Lasīt vairāk!
Izglītojoši atbalsta pasākumi

Izglītojoši atbalsta pasākumi

Pasākumu ietvaros var saņemt informāciju par diabēta medicīniskiem un sociāliem aspektiem, par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, mūžizglītības un nodarbinātības jautājumiem un izmaiņām likumdošanā. Informāciju par paredzētajiem pasākumiem meklējiet tieši jūsu reģionālajā biedrībā, kontakti atrodas sadaļā "Biedri"           Informatīvie atbalsta pasākumi 2015 Datums Biedrība 28. marts Gulbenes Diabēta biedrība ..

Lasīt vairāk!
Individuālas konsultācijas mērķa grupai

Individuālas konsultācijas mērķa grupai

Pacientiem ar cukura diabētu projekta ietvaros ir iespējams saņemt BEZMAKSAS sociālā darbinieka, psihologa un veselības aprūpes speciālistu – ārstu-endokrinologu, diabēta aprūpes māsas un uztura speciālistu konsultācijas. Psihologa konsultāciju mājās var saņemt personas ar invaliditāti un pārvietošanās  grūtībām.  Konsultanti pieņem pacientus pēc iepriekšēja pieraksta neatkarīgi no jūsu dzīves vietas, ja vien esat gatavi doties pie konsultanta un jums nepieciešama konsultācija. Uz konsultācijām var pieteikties pa norādītajiem tālruņiem:   &..

Lasīt vairāk!

Projekts tapis sadarbībā ar: